#apt-get install locales 
#dpkg-reconfigure locales

zaznaczamy pl_PL.UTF-8

instalacja polskich fontów
#apt-get install fonty-rg
#pobieramy manuale po polsku
#apt-get install manpages-pl

/etc/profile

export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
export LANG=pl_PL.UTF-8 
export LANGUAGE=pl_PL.UTF-8