Często spotykam się z pytaniem co zrobić  z kontenerem LXC w którym mc (Midnight Commander) nie działa prawidłowo. Recepta jest prosta. Jeśli nie działa ci sekcja klawiszy funkcyjnych to do pliku profilu należy wpisać następującą linię:
 

export TERM=xterm-256color

Podobnie by działała sprawnie polonizacja Debiana do tego samego pliku należy dodać następujące linie: 

export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
export LANG=pl_PL.UTF-8
export LANGUAGE=pl_PL.UTF-8


Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu wszystko powinno być już normalnie.

Dla pojedynczego użytkownika ~/.profile lub globalnie /etc/profile dla całego Debiana. 

Najszybszy znany mi sposób na zmianę domyślnego portu Proxmox to wykonanie prostej operacji na plikach. Najpierw wyszukujemy stary port w plikach Proxmox'a i dokonujemy zmiany przy pomocy SED'a.

The fastest way I know of to change the default Proxmox port is to perform a simple file operation. First, we search for the old port in the Proxmox files and make the change using SED.


#/bin/bash
OLDPORT='8008'
NEWPORT='443'
grep -rwl $OLDPORT /usr/share/perl5/PVE/ | xargs sed -i 's|'$OLDPORT'|'$NEWPORT'|g'
echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=0' > /etc/sysctl.d/50-unprivileged-ports.conf

Ostatnio spotkałem się z silnikami krokowymi Japan Servo  KH56JM2U014A06 brak opisu tych stepperów spowodował przepalenie płytki arduino i stepsticków DRV8825. Aby to działało i nie paliło układów ustaliłem poniższe podłączenie.

KH56JM2U014A06

Wiele napisano o streamowaniu z pomocą kart przechwytujących obraz z HDMI (HDMI grabber) i to zazwyczaj wystarcza nie obciążając komputera służącego do grania. Zdarza się jednak czasami tak, że chcemy ładnie streamować ale nie chcemy wydawać kilkuset złotych czy też chcemy pokazać w okienku coś od kogoś innego... Nie jest wielkim problemem jak ten ktoś jest, gdzieś w pobliżu i możemy go włączyć do naszej sieci LAN. Wiem ktoś powie VPN też można... no można tylko po co.

Z pomocą przychodzi nam serwer nginx z modułem RTMP. Można go zainstalować na linuxie, windowsie i mac os. Dostępne są źródła więc w zasadzie można go skompilować na dowolną platformę.

do pliku nginx.conf na końcu dopisujemy konfigurację streamu. Moja najprostsza konfiguracja:


html {
   ... #kod odpowiedzialny za wyświetlanie stron 
}
rtmp {
    server {
        listen 1935;
        chunk_size 4096;

        application computer1 {
            live on;
            record off;
        }


        application computer2 {
            live on;
            record off;
        }
    }
}

Teraz konfiguracja komputera nr 1 

Teraz konfiguracja komputera nr 2


Konfiguracja komputera streamującego na YouTube...Przekierowanie portów/ Poft forwarding:

Jeśli jesteś za NAT lub firewallem należy otworzyć lub przekierować poniższe porty.


tcp/udp 1935
udp 2088


To chyba już wszystko co trzeba wiedzieć by to uruchomić. ... 

Wynik finalny konfiguracji: YouTube

Wielokrotnie miałem problem z certyfikatami przypisanymi do IP. Jednak od jakiegoś czasu dostępne jest SNI (Server Name Indication) czyli możliwość rozpoznawanie certyfikatu po nazwie. Metoda nie działa dla bardzo starych przeglądarek ale w zasadzie nikt już z nich nie korzysta.

Przykład z proxy dla Apache 2.2

NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on SSLProxyEngine On SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/ca_bundle.crt SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/cetyfikat.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/klucz-certyfikatu.key DocumentRoot /var/www/ RewriteEngine On # Apache 2.4 może wymagać tych dyrektyw
# RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" # RequestHeader set X-Forwarded-Port "443" ServerName www.twojadres.pl ServerAlias twojadres.pl RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://www.twojadres.pl$1 [R,L] AllowEncodedSlashes On ProxyRequests Off ProxyPreserveHost On <Proxy *> Order deny,allow Allow from all </Proxy> ProxyPass / https://ip_za_proxy:443/ nocanon ProxyPassReverse / https://ip_za_proxy:443/
</VirtualHost>

Przykład dla zwykłego VirtualHosta Apache 2.2

NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on SSLProxyEngine On SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/ca_bundle.crt SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/cetyfikat.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/klucz-certyfikatu.key DocumentRoot /var/www/ RewriteEngine On # Apache 2.4 może wymagać tych dyrektyw
# RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" # RequestHeader set X-Forwarded-Port "443" ServerName www.twojadres.pl ServerAlias twojadres.pl RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://www.twojadres.pl$1 [R,L] </VirtualHost>

Działające przeglądarki:
Mozilla Firefox 2.0 lub nowsze
Opera 8.0 lub nowsze  (z włączonym TLS 1.1)
Internet Explorer 7.0 lub nowsze (na Windows Vista, nie na XP)
Google Chrome
Safari 3.2.1 na Mac OS X 10.5.6 lub nowszym