Pierwsza sprawa to wykonać stop backup CT jako gzip (tar.gz)
Kopię przenosimy na nowy serwer proxmox 4.x do katalogu /var/lib/vz/lxm/dump
Kopię przywracamy na ProxMox'ie 4.x jak zwykłą i mamy gotowy kontener LXC. Twraz wystarczy skonfigurować sieć i cieszyć się migracją.