Często spotykany problem podczas konfiguracji DTC w połączeniu postfixa i maildropa to komunikat:

(temporary failure. Command output: ERR: authdaemon: s_connect() failed: Permission denied /usr/bin/maildrop: Temporary authentication failure.)

Najlepszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie czy wszystko jest ok to ustawienie uprawnień na wykonanie jednorazowego pliku poczty do Maildir. 

# ls -al /usr/bin/maildrop

 

-rwsr-xr-x 1 root mail /usr/bin/maildrop bit UID właściciela w chwili doręczenia/wykonania czyli "s" rozwiązuje problem praw innego użytkownika do katalogu Maildir. Powodzenia. 

Pierwsza sprawa to wykonać stop backup CT jako gzip (tar.gz)
Kopię przenosimy na nowy serwer proxmox 4.x do katalogu /var/lib/vz/lxm/dump
Kopię przywracamy na ProxMox'ie 4.x jak zwykłą i mamy gotowy kontener LXC. Twraz wystarczy skonfigurować sieć i cieszyć się migracją.

#apt-get install locales 
#dpkg-reconfigure locales

zaznaczamy pl_PL.UTF-8

instalacja polskich fontów
#apt-get install fonty-rg
#pobieramy manuale po polsku
#apt-get install manpages-pl

/etc/profile

export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
export LANG=pl_PL.UTF-8 
export LANGUAGE=pl_PL.UTF-8

 

Najlepszą formą przygotowania jądra do instalacji jest przygotowanie pakietu.